bild på: omslag Snöstormen

Snöstormen: lässtrategier, funderingsfrågor, diskussions- och skrivuppgifter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion
, Fördjupning

Ladda ner lektionsmaterialet


Boken handlar om tre syskon i en skidstuga som väntar på sin pappa. Snön packas allt tjockare mot fönstren. Vinden tilltar. Mobilerna funkar inte och ingen pappa kommer.

Och så går strömmen. Syskonen inser att de måste lämna stugan - och våga sig ut i stormen.

Lektionen beskriver hur man kan använda lässtrategierna; förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta under läsningen av boken.
Tre olika skrivövningar ingår också.

Diskussionsfrågor att använda i helklass eller i mindre grupper finns, samt kortare frågor till texten.

Lektionen är skriven av Jenny Edvardsson som är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad