bild på: omslag Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


I Sista dagen av ensamhet skriver Pamela Jaskoviak om underbar kärlek, svek och längtan. Sista dagen av ensamhet ingår i serien En lätt pocket.

I lektionen finns funderingsfrågor, en diskussion om vad ensamhet innenär samt en skrivövning där eleven får skriva ett alternativt slut.