omslaget till Sista brevet till Sverige

Sista brevet till Sverige - Textfrågor, diskussionsuppgift och skrivuppgifter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här den fjärde och sista delen i Vilhelm Mobergs serie om Kristina och Karl Oskar som utvandrade till Minnesota. Karl Oskar och Kristina har nu bott länge i det nya landet. Livet är bättre än när de var fattiga bönder i Ljuders socken i Småland. Skördarna är stora och barnen är friska och kan hjälpa till.

Lektionen innehåller frågor till bokens fyra delar, en diskussionsuppgift om vad som behöver finnas i ett nytt samhälle samt skrivuppgifter i form av att skriva en dagboksanteckning eller ett brev.

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris.

Det finns också lektioner till:
Utvandrarna
Invandrarna
Nybyggarna
Sista brevet till Sverige