lr_Lagerlöf

Selma i gymnasiesärskolan

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion
, Högläsning

Ladda ner lektionsmaterialet


För att få lite kunskap om vem Selma var började vi med att läsa lite fakta om när och var hon föddes, utbildning, hennes första bok, Nobelpriset osv. Senare repeterade vi läsningen av samma faktatexter, men då för att söka synonymer till svåra ord. Med lite olika ingång, blev det variation.

Vi läste Julrosen och andra berättelser, korta noveller som vi läste högt. Fortsatte med Kejsaren av Portugallien, En Herrgårdssägen, Den Löwensköldska ringen och Charlotte Löwensköld.

Läs mer om Selma Lagerlöf här