Omslaget till boken Ögat

Ögat - Textanalys, diskussionsuppgift och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Skrivövning
, Eget arbete
, Textanalys

Ladda ner lektionsmaterialet


I boken Ögat finns tretton korta skräcknoveller av Emma Frey-Skøtt. Det är superkorta noveller på 5-10 rader. Det som förenar dem alla är att de handlar om skräck eller det övernaturliga.

I lektionen finns:

- hur man introducerar boken och skräck-genren
- hur man arbetar med novellerna enskilt eller i grupp
- hur eleverna kan skriva en egen superkort skräcknovell

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.