Omslag Marie Curie

Nyfikna snillen - Curie och Darwin

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Det mesta som är skrivet om kända forskare och deras arbete kräver en hel del av läsaren, såväl god läsförmåga som god omvärldsorientering. Men det finns några lättlästa böcker från LL-förlaget som handlar om framstående personer vars forskning har bidragit till att ge oss större kunskaper om vår värld.

Det gemensamma karaktärsdraget för dessa personer är deras - nyfikenhet.

Syftet med lektionen är att få eleverna att känna igen positiv nyfikenhet och inse vad den kan leda fram till.

Omslag Charles Darwin