omslag Lyckobarnet

Lyckobarnet - läsförståelse- och funderingsfrågor

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion
, Läsförståelse

Ladda ner lektionsmaterialet


Lyckobarnet
- pojken som överlevde förintelsen

Lektionen består av läsförståelsefrågor till varje kapitel och frågor att fundera över och diskutera tillsammans. De frågorna kan också användas som enskilda skrivuppgifter.

På Lärarrummet finns mycket material om andra världskriget - både lättlästa böcker och lärarhandledningar.

Här finns förslag på fler källor som på ett lättläst sätt behandlar mänskliga rättigheter.