omslag Tappa hakan

Livskunskap och diktogloss med boken Tappa Hakan

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Tappa hakan och andra talesätt om kroppen är en bra bok för mina elever. Hela 52 talesätt som berör olika kroppsdelar kan man läsa om i boken. Till varje talesätt finns en bild och en text som vill sätta uttrycket i ett sammanhang.

Man kan dyka ner var man vill i boken, efter slumpen eller efter humör och tillfälle. Ingen början, inget slut. Varje uppslag är fristående. Bilderna och texterna kan fördelas till många elever eller en text eller bild kan användas tillsammans av många. Boken har många möjligheter - det är upp till min och elevernas egen kreativitet och fantasi vad som blir av boken i undervisningen.

Lektionen innehåller en diktoglossövning på texten till "prata i munnen på någon".

Jag har också använt boken på en lektion i Livskunskap med år 9-elever i en förberedelsegrupp.

Läs mer om boken Tappa hakan