Omslaget på boken Leonardo da Vinci

Handledning till Leonardo da Vinci – den gåtfulle mästaren av Carin Svensson

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Säg ordet geni – och många tänker på uppfinnaren, konstnären och vetenskapsmannen Leonardo da Vinci. Men själv kände han sig inte alls som något geni. Han tvivlade ständigt på sin förmåga, och tyckte nästan aldrig att något han gjorde blev tillräckligt bra.

I boken får vi vara med när de berömda tavlorna Mona Lisa och Nattvarden blir till.
Vi får också ta del av Leonardo da Vincis förmåga att uppfinna sådant som först flera hundra år senare blir verklighet, till exempel stridsvagnar och helikoptrar.

Om handledningen

I handledningen finns det textfrågor som man kan arbeta med enskilt eller tillsammans. Det finns också diskussionsfrågor och en skrivuppgift.

Handledningen är gjord av Emma Frey-Skøtt