Handledning till Upphittaren av Anna Dunér

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2-8
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Svenska
Målgrupp:
, Komvux
, SFI
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Upphittaren av Anna Dunér handlar om Per som tvingats sluta jobba i förtid och som nu fyller dagarna med att gå runt på stan och ta hand om saker som folk tappat och glömt.

Det är en viktig uppgift, men han saknar trots allt ett sammanhang och relationer från förr. Vad händer när människor tappar bort varandra? Går det att hitta tillbaka till varandra igen?

Upphittaren är en vacker bok om att skapa mening i livet, med stämningsfulla illustrationer av Lena Sjöberg.

Om handledningen

Handledningen låter läsaren närma sig boken genom att analysera ämne, titel och omslag

  • träna läsförståelse genom att arbeta med textfrågor till varje kapitel, enskilt och i grupp
  • diskutera ensamhet och gemenskap samt skriva en individuell text om ämnet
  • skriva ett informellt och personligt brev till någon hen vill tacka eller be om förlåtelse

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM.