Bild på omslaget till Layla flyttar hemifrån

Handledning till Layla flyttar hemifrån av Joel Berglund

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Layla bor på Riddargårdens äldreboende.
Där får man gröt till frukost. Svensk, tråkig gröt. Med mjölk. Layla vill hellre ha något sött, som hon är van vid.

Lägenheten är stor och fin, men hon vill flytta hem till sin son så att han och hans familj kan ta hand om henne. Men sonen säger att man inte gör så i Sverige.

Om handledningen

I handledningen ingår diskussionsfrågor kopplade till boken och en skrivövning.