Bild på omslaget till Layla flyttar hemifrån

Layla flyttar hemifrån- funderingsfrågor och diskussion

Om lektionen

Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, Gym
, Vux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


I lektionen ingår funderingsfrågor kopplade till boken. Det finns också underlag till en diskussion kring hur man vill ha det när man blir gammal.


Fakta kring låten "Layla" och äldreboenden ingår också.