omslaget till Blod och lera

Julfred i skyttegravarna 1914

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är en del av en lärarhandledning till boken Blod och lera
- om första världskriget 1914-1918.
Här finns hela lärarhandledningen

Till den här lektionen ingår ett kapitel ur Blod och lera: Stilla natt, heliga natt

Första delen av lektionen består av en serie läsförståelsefrågor.
Andra delen inbjuder till refelektion och diskussion kring frågan som blir väldigt tydlig när man läser om julfreden 1914. "Hur kan det vara krig om ingen vill ha krig?"

lr_skyttegrav_jul