bild på: omslag Jag känner mig arg

Handledning till Jag känner mig arg av Ylva Killander

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Särskolan
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 1, lättast
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

"Rolf är en lång och stillsam man, men inom honom kokar ilskan. När Rolf ser på teve och läser tidningar blir han ofta arg och upprörd, särskilt på alla orättvisor i samhället."

I boken berättar Therese, Rolf och Janne om sin ilska. Boken innehåller många bilder att känna igen sig i och diskutera.

Jag känner mig arg handlar om ilska. Om att bli frustrerad, och hur det är när man inte kan bli arg fast man borde.

Om handledning

Handledningen innehåller diskussionsfrågor och en skrivövning. I skrivävningen finns underlag för att skapa ett ilske-kollage.