bild på: omslag Jag känner mig arg

Jag känner mig arg - funderingsfrågor, kollage och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, Gym
, Vux
, Gymsär
, Särskolan
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är tredje boken i LL-förlagets serie om känslor. Denna gång handlar det om ilska. Om att bli frustrerad, och hur det är när man inte kan bli arg, fast man borde. I boken berättar Therese, Rolf och Janne om sin ilska. Innehåller många bilder att känna igen sig i och diskutera.

Lektionen innehåller funderingsfrågor, underlag för att tillsammans skapa ett ilska-kollage och en skrivövning där man byter ut innehåll i boken mot sina egna erfarenheter av ilska.