bild på: omslag Jag heter död

Handledning till Jag heter död av Lena Arro

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion
, Presentationsövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Det är en vidrig stank i duschen på campingplatsen. Hur mycket man än städar vill den inte försvinna. En dag hittar barnen blodiga slamsor i duschen.

Karusellen snurrar på det öde nöjesfältet. Det är härligt att ha ett helt tivoli för sig själv. Men kanske är man inte så ensam som man vill tro.

Gunnar Kajko har fått sitt högerben avsågat i den stora sågen. Men vart har benet tagit vägen?

Om handledningen

Handledningen innhåller ett textfrågor, diskussionsfrågor och en skrivuppgift där deltagarna ska skriva en egen skräcknovell.