bild på: omslag I kriges skugga

Handledning till I krigets skugga av Torsten Bengtsson

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Året är 1945 och andra världskriget har just tagit slut. Men femtonårige Hans från Tyskland utkämpar ett nytt krig. Som krigsbarn har han hamnat i Skåne, och de svenska barnen kallar honom nazist och tjuv. Slår han tillbaks blir situationen bara värre. Han känner sig ensammast i världen. Som ett ljus i mörkret finns byns fotbollslag och Maria.

Om handledningen

Handledningen innehåller textfrågor, diskussion på temat Inget ont som inte för något gott med sig och en skrivövning.