omslag Klotter och kärlek

Högläsning i år 7 - klotter och kärlek

Om lektionen

Tema:
, Lättläst

Ladda ner lektionsmaterialet


Använd bok: "Klotter och Kärlek" av Simonette Schwartz
Syfte: Förstå skillnaden mellan reflektion, referat och recension.

Innan vi började läsa bad jag ungdomarna i klassen skriva ner: recension, referat och reflektion, i sina skrivhäften. Bredvid skulle de skriva vad de själva tyckte att orden betydde. Det visade sig att de inte hade begreppen helt klara för sig. Vi fick reda ut orden så att alla hade samma förklaring.

Läs mer om "Klotter och Kärlek" av Simonette Schwartz