Omslaget på boken Hemligheten

Hemligheten: Gemensam romanläsning med lässtopp diskussion och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst

Ladda ner lektionsmaterialet


Stugan var liten, inte mycket större än en trälåda. Det droppade från taket och tapeterna släppte från väggarna. Det fanns ingen värme och min bror hade stängt av elen. Jag befann mig där på grund av saker som jag hade gjort.
Planer som hade misslyckats. Kort sagt var jag en jagad man. Jag var en jagad man med en hemlighet. Om hemligheten skulle avslöjas hade jag ingenstans att fly.

I lektionen finns tre huvuduppgifter

  • man läser romanen tillsammans och gör lässtopp efter vissa kapitel. Vid varje lässtopp är vissa givna frågor i fokus men också frågor som eleverna själva skapat under och efter sin läsning
  • låter eleverna reflektera över ett par karaktärer i romanen samtidigt som de får fundera över sig själva och vem de egentligen är.
  • eleverna ska själva skapa en dikt och både knyta an till sina tankar ifrån diskussionsuppgiften ovan och till Södergrans dikt Vierge moderne.

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris.