Handledning till I väntan på Karim av Lotta Ekman

Om lektionen

Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Fördjupning
, Presentationsövning
, Drama

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, gemensam läsning, funderingsfrågor, samtal om boken, bildövning, berättarövning, dramaövning

Bokens lättlästnivå: 1, lättast

Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Jens sitter ensam inne på ett kafé. Han väntar på Karim. Varje söndag brukar de ses, och hela veckan längtar Jens efter att det ska bli söndag igen. Nu är Karim sen. Vad kan ha hänt? Varför kommer han inte? Tänk om han inte dyker upp?

I väntan på Karim är en rikt illustrerad bok med enkelt språk som beskriver vad som kan hända inom den som väntar på någon. Kanske speciellt hos den som är lite osäker på sig själv. Lotta Ekman är konstnär, illustratör och författare. 2023 debuterade hon som lättlästförfattare med boken Vissa dagar.

Om handledningen

Syftet med handledningen är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texten, dels att inspirera läsarna till eget skapande. Genom att reflektera och på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera ökad läsglädje och läsförståelse. Handledningen innehåller frågor för att introducera boken för deltagarna, frågor att svara på och samtala om under eller efter läsningen och frågor som rör hela bokens innehåll. På slutet finns kreativa övningar att jobba med efter läsningen. Läs boken och använd handledningen så som det passar din grupp eller läsare. Handledningen är framtagen av Jenny Friman och Åsa Söderling som arbetar som pedagoger på Kulturcentrum Skåne.

Läs mer om boken hos LL-förlaget: I väntan på Karim | LL-förlaget (ll-forlaget.se, öppnas i nytt fönster.)