bild på: omslag Hämnden

Hämnden - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, 7-9
, Gym
, Vux
, Gymsär
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


I Hämnden skriver Tony Samuelsson om misstänksamhet, hämnd och hat. Boken Hämnden ingår i serien En lätt pocket.

I lektionen finns funderingsfrågor, diskussionsuppgift, samt en skrivövning där eleven får skriva ett alternativt slut.