Graffitins historia - funderingsfrågor och uppgifter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 7
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
, Bild
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Graffitins historia är en historiebok men innehåller så mycket bilder att den också kan användas för att lära sig mer om graffitin som konstform.

Lektionen innehåller funderingsfrågor som hjälper eleven att reflektera kring vad han/hon läst. Lektionen innehåller även underlag för en debatt kring graffiti och en inbjudan att fundera kring varför graffiti förekommer i reklam och på produkter.

Läs mer om "Graffitins historia".