Omslaget till boken Gösta Berglings saga av Selma Lagerlöf.

Gösta Berlings saga - Textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 8
, 9
, 10 eller fler
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst

Ladda ner lektionsmaterialet


Gösta Berlings saga är Selma Lagerlöfs debutroman som gavs ut år 1891. Handlingen utspelar sig i Värmland under 1820-talet, i ett då fattigt Sverige. Lektionen är framtagen av den prisbelönta läraren Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM. Den utgår från LL-förlagets lättlästa version av Gösta Berlings saga.

I lektionen får eleverna arbeta med Selma Lagerlöfs klassiker utifrån flera aspekter. De får:

  1. Skapa förförståelse för boken och tiden den utspelar sig i.
  2. Genom textfrågor lära sig nya ord, göra inferenser och analysera text. Det finns några frågor till varje kapitel i boken.
  3. Fundera kring innehållet individuellt och gemensamt med hjälp av diskussionsfrågor.
  4. Få kunskap om författaren Selma Lagerlöf och den tid hon verkade genom att skriva ett brev där de låtsas vara författaren.

Ämne: svenska, svenska som andraspråk
Årskurs: Högstadium, gymnasieskola, komvux
Lektionstyp: Textfrågor, diskussionsfrågor, skrivuppgift
Lektionsåtgång: 8 till 12