Omslaget till boken Emma

Emma - lässtopp och läslogg, diskussions- och skrivuppgifter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 5
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Emma är en av Jane Austens klassika romaner Emma. I romanen får läsaren möta huvudpersonen Emma, en ung kvinna som bor med sin far i ett stort hus kallat Hartfield i Highbury. Emma älskar att lägga sig i andras liv och framför allt att smida äktenskapsplaner genom att para ihop olika människor med varandra.

Lektionen innehåller

  • Lässtopp och läsloggar med frågor till texten och att fundera ikring
  • Diskussionsuppgift – giftermål och kärlek
  • Diskussionsuppgift – klassiker
  • Skrivuppgift – bokrecension

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.