Omslagsbild på boken Det är vi som bestämmer - så funkar demokrati! av Moa Candil.

Handledning till Det är vi som bestämmer. – Så funkar demokrati, nivå 1 och 3 av Moa Candil

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 8
, 2
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Särskolan
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av böckerna, textfrågor, diskussionsfrågor, bildanalys och skrivövning
Böckernas lättlästnivå: 1, lättast, och 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om böckerna

Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit. Det är bara hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i politiska val. Och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar.
Vilka lagar är extra viktiga i en demokrati?

Och vilka utmaningar möter demokratin i Sverige idag? Demokrati är nämligen ingen självklarhet. Den kan bli både bättre och sämre – det är upp till oss som lever i den. Boken förklarar pedagogiskt och tydligt dina demokratiska rättigheter och hur du kan göra din röst hörd.

Om handlednignen

Det är vi som bestämmer! – Så funkar demokrati av Moa Candil finns på två nivåer.
En som gjorts så enkel som möjligt vad det gäller språk, innehåll och form (nivå 1)
och en som är lite mer avancerad (nivå 3). Handledningen går att använda oavsett vilken av böckerna som deltagarna läser.

Handlednignen är framtagen av Jenny Edvardsson.

I handledningen får eleverna:

  • Besvara textfrågor till varje kapitel i boken, för djupare förståelse
  • Diskutera frågor som rör bokens ämne efter läsning
  • Analysera bokens bilder
  • Samla fakta och göra en presentation om någon person som gjort mycket för demokratin
  • Undersöka hur de kan vara med och påverka mer på sin skola/utbildning