omslag Den sista häxan

Den sista häxan - funderingsfrågor och uppgifter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Till boken finns funderingsfrågor som ska ge läsaren något att fundera över. Man kan använda dem som underlag till en klassrumsdiskussion, men också som underlag för uppgifter till en elev som ska läsa boken.

Till boken finns också diskussionsfrågor och en skrivuppgift.

Läs mer om boken "Den sista häxan"