Bild: omslag Den blinde taxichauffören

Den blinde taxichauffören: funderingsfrågor och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Boken består av fem korta berättelser som har både lite ovanligt innehåll och lite ovanliga slut.

Lektionen innehåller funderingsfrågor och en skrivuppgift.

I lektionen ingår ett kapitel ur boken.