bild på: omslag Den allvarsamma leken

Den allvarsamma leken - funderingsfrågor, diskussion, skriv- och fördjupningsuppgifter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är Söderbergs klassiker om den stora kärleken i det tidiga 1900-talets Stockholm. Berättelsen om Arvid och Lydia som blir kära som unga men inte får varandra. När de möts tio år senare går känslorna inte att styra. Men Lydia är inte beredd att gifta sig med Arvid och offra sin självständighet.
Den allvarsamma leken är en av våra mest kända och älskade böcker.

Lektionen innehåller funderingsfrågor till boken. Två diskussionsuppgifter, en om romanens titel och en om ordspåket "I krig och kärlek är allting tillåtet".

Skrivuppgifter där eleverna får motivera bokens titel i ett blogg-inlägg och en uppgift där eleven får skriva två olika referat.

Lektionen är skriven av Jenny Edvardsson som är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.