omslag Dansa salsa med mig

Dansa salsa med mig - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, 7-9
, Gym
, Vux
, Gymsär
, Särskolan
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Boken handlar om Anton som är blyg. Han funderar på om dans kude vara ett sätt att träffa flickor. Till sist vågar han sig på att lära sig salsa...

Lektionen innehåller funderingsfrågor till boken, underlag till en diskussion om blyghet och en skrivövning.