Boken om mig själv

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Komvux
Uppgifter:
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Att skriva om sig själv kan man göra på många olika sätt. Ofta uppmuntras detta av oss lärare. Så här kan det låta i klassrummet: "Skriv vad du ser!" "Skriv vad du tycker!" "Berätta något om dig själv!"

Att producera en längre text om sig själv är en stor uppgift, något som kända personer ibland gör, ofta på äldre dagar. Det kallas då en självbiografi.

Hur gick vi då tillväga med skrivuppgiften? Eleverna fick skrivpapper och ett stort kuvert. En stencil med teman och underrubriker var en mall för berättelsen - den befogas med lektionen!

Hela materialet renskrevs i ett häfte där man själv gjorde framsidan. Boken kallades "Boken om mig" och så skrevs namnet på författaren. Författare blev ju dessa nyanlända ungdomar, författare på svenska. Den svenska man hade lärt sig på några månader räckte till för uppgiften, naturligtvis med lärarens stöttning.