olika första sidor 8 Sidor

8 Sidor - att läsa och skriva artiklar

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 8
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Läsförståelse

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är en lektionsplanering för ca 8 lektioner med instruktioner och 4 övningar till 8 Sidor. Arbetsblad ingår.

Övningarna har gjorts i klass 4 och 5 med elever som läser svenska som andraspråk, men kan säkert med viss justering användas i högre årskurser.

Många av mina elever är ovana vid att läsa tidningar och förstår därför inte artikelns utformning, jag har därför valt att väva samman läsandet och skrivandet av artiklar.

Jag har också valt att ständigt blanda berättande texter med artiklar för att levandegöra för eleverna att allt i en tidning faktiskt hänt någon.