Händer som håller en penna och skriver i ett block. På bordet syns en dator, böcker och en kaffemugg suddigt. Foto: Apelöga
Foto: Apelöga

Standarder och riktlinjer

På denna sida finns kortare beskrivningar samt länkar till internationella standarder och riktlinjer för tillgängliga webbplatser, appar och e-bok-produktion.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben, men även mobila applikationer. Riktlinjerna är framtagna av World Wide Web Consortium (W3C) och sammanställer kunskaper från ett stort antal användare och experter. Den innehåller 78 kriterier som är indelade i tolv riktlinjer som i sin tur kategoriseras inom fyra övergripande principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.
Web Content Accessibility Guidelines - Läs mer om det här (öppnas i nytt fönster)

Genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska alla offentliga webbplatser och appar idag uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG. De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor hittar du på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Webbriktlinjer - Myndigheten för digital förvaltnings webbplats (öppnas i nytt fönster)

EPUB Accessibility 1.0 

EPUB Accessibility 1.0  är formatspecifika riktlinjer  med praktiska exempel för EPUB-publikationer, som i sin tur är relaterade till riktlinjerna i WCAG.

Medan WCAG fokuserar på individuella webbplatser, är dessa riktlinjer inriktade på e-bokens tekniska struktur.
EPUB Accessibility 1.0 - Läs ännu mer om det här (öppnas i nytt fönster)

EPUB 3.2

Här hittar du den senaste standarden för EPUB-publikationer (öppnas i nytt fönster)

Accessible Rich Internet Applications (WAI ARIA)

WAI-ARIA är en teknisk standard från W3C som används för att göra webb-innehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare. WAI - ARIA är ett tillägg till HTML som på olika sätt ökar tillgängligheten ytterligare.
Accessible Rich Internet Applications - Läs mer om det här (öppnas i nytt fönster)

The Accessible Publishing Knowledge Base (Daisy)

The Accessible Publishing Knowledge Base tillhandahåller riktlinjer för dig som ska producera tillgängliga e-pubfiler. Du använder denna kunskapsbas med fördel då du får felrapporter från något testverktyg.
The Accessible Publishing Knowledge Base - Läs mer om det här (öppnas i nytt fönster)

Digital Image And Graphic Resources for Accessible Materials (DIAGRAM)

Hur du bör beskriva dina bilder för människor som inte kan ta till sig visuell information är en komplex fråga. För enklare anpassningar som alt-texter och bildtexter bör du följa riktlinjerna inom WCAG. Då en bild är komplex till sin natur och central för förståelse av texten krävs en bildbeskrivning. Diagram ger ur riktlinjer för bildbeskrivningar.
DIAGRAM - Läs mer om det här (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)