Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som ska främja användandet av punktskrift och taktila bilder.

  • 16 november 2017 - Nyheter

    Punktskriftsregler på webben

    Svenska skrivregler för punktskrift finns nu återigen i webbversion.
    Punktskriftsregler på webben