Händer som läser punktskrift.
Punktskriftsnämnden är en statlig nämnd som ska främja användandet av punktskrift och taktila bilder.