Bilden visar en äldre kvinna, enman och en ung kvinna framför en bärbar dator och diskuterar.
Foto: Apelöga

Stora kliv mot tillgänglig bokbransch

Det arbetas just nu intensivt med riktlinjerna för hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i svensk lag. MTM ser en spännande utveckling där fler kan får tillgång till litteratur direkt när den ges ut!

Reportage ur Läsliv nummer 3, 2020.

Läsliv har tidigare skrivit om det europeiska tillgänglighetsdirektivet, som innebär ökad tillgänglighet i flera sektorer. Allt ifrån transportbranschen till bokbranschen. Och det är just villkoren för hur bokbranschen ska tillgänglighetsanpassa sina produkter och tjänster som MTM är särskilt engagerad i.

Vad är syftet med direktivet när det kommer till bokbranschen?

Det övergripande målet är att få bokbranschen att ställa om till tillgänglig bokutgivning och distribution av digitala böcker. En läsare av tillgängliga format ska kunna läsa på samma villkor som alla andra: Hitta och köpa digitala böcker i e-handeln och läsa boken i en läsplatta. Använda sig av digitala abonnemangstjänster utan hinder när det gäller att navigera inuti appen och ta del av bokens innehåll.

Läsarna ska också få tillgång till ett större utbud av titlar då man förutom den nationella utgivningen även ska kunna ta del av böcker som ges ut i andra EU-länder, på andra språk. Ett annat viktigt mål handlar om tid: Läsare av tillgängliga böcker ska kunna ta del av den digitala boken direkt när den ges ut av förlaget.

Med ljudboken och digitala abonnemangstjänsters intåg har den svenska bokbranschen förändrats stort de senaste åren. 2019 stod de digitala abonnemangstjänsterna, som exempelvis Storytel, Bookbeat och Nextory, för nästan hälften av bokförsäljningen räknat i volym. Digitaliseringen skapar också bättre förutsättningar för tillgänglighet. Och runt om i världen pågår ett skifte till mer tillgänglig bokutgivning, enligt principen om universell utformning. I Frankrike gör förlagsjätten Hachette Livre tillgängliga digitala böcker i formatet EPUB 3.

Tillgänglighetsdirektivet kan inte bara komma att påverka den kommersiella bokbranschen, utan även biblioteken. När förlagen väl producerar tillgängliga digitala böcker leder det till att folkbiblioteken får ett utökat ansvar och ökade kostnader för att förmedla tillgänglig litteratur till låntagarna.

Genom direktivet blir också MTM:s roll som ett främjande kunskapscentrum för tillgänglig läsning ännu viktigare. Ett av myndighetens uppdrag är att vägleda bokbranschen i hur man producerar digitala böcker som täcker in alla olika läsarbehov. Nyligen anställde MTM till exempel en tillgänglighetsexpert, Jimmy Freiding, som bland annat ska arbeta med rådgivning till förlag och andra aktörer så att de kan hitta smarta lösningar för att nå upp till tillgänglighetsdirektivets krav.

Fram till den 31 maj 2021 pågår den statliga utredningen om hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i svensk rätt med sikte på att det ska börja gälla i svensk lag från och med 2025.

Text: Kristin Nord, Foto: Apelöga

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)