Att läsa talböcker betyder mycket för storläsaren Ullabritt Holmberg, som numera  ser för dåligt för att kunna läsa tryckt text.
Att läsa talböcker betyder mycket för storläsaren Ullabritt Holmberg, som numera ser för dåligt för att kunna läsa tryckt text. Foto: Privat

Talboken kommer - en viktigt tjänst för äldre

För en del äldre är Daisyspelare med skivor svåra att hantera. Då finns Talboken kommer där talböckerna laddas över digitalt till en spelare.

Text: Anette Säfström. Reportage från Läsliv nummer två, 2021.

Lars Reisdal, bibliotekarie på Höllvikens bibliotek i Vellinge kommun
beskriver tjänsten så här:

– Man kan likna den vid en Daisyspelare med wifi. Istället för att gå till biblioteket och låna talböcker på cd­skiva ringer man och berättar vilken bok man vill låna och så laddar jag upp den i låntagarens spelare. Det underlättar både för låntagaren och för mig!

När Lars Reisdal började jobba med målgruppen äldre på biblioteket i Höllviken för två år sedan, hade företrädaren precis kört igång Talboken kommer.

– Vi fortsatte att marknadsföra tjänsten och fick jättebra kontakt med både MTM och Taltidningshjälpen (supporten för spelarna), och användarna var med på det.

I satsningen på de äldre i Höllviken har Lars Reisdal och hans kollegor haft vad de
kallar ”IT­fredag” då seniorer kommit till biblioteket för att fråga om allt man inte
förstår vad gäller IT och teknik.

– Det drog mycket folk och vi fick kontakt med många äldre och kunde då passa på att prata med dem om att läsa på andra sätt. Det var ett jätteintresse och då tänkte vi wow, det här kommer att funka!

Spelaren till talböckerna togs ursprungligen fram för Dagstidningen som taltidning, en tjänst för att lyssna på sin dagstidning. Men med samma spelare kan man också lyssna på talböcker. Man måste dock först skaffa en prenumeration på en taldagstidning för att få spelaren. Det gör man enkelt genom att höra av sig till den dagstidning man vill prenumerera på. Sedan ringer supporten, Taltidningshjälpen, upp och hjälper till med installation av spelaren. Biblioteket hjälper till att ladda in talböckerna.

– När vi marknadsförde tjänsten Dagstidningen som taltidning på IT­fredag passade vi på att berätta att man kan få talböcker i samma spelare. Det är egentligen saker målgruppen redan känner till: de tycker om att läsa och de gillar ofta sin dagstidning. Man får försöka poängera att på det här viset kan du fortsätta att ha båda de här sakerna fastän du inte ser så bra!

Optimismen för tjänsten försvann lite i och med corona. Tidigare kunde Lars Reisdal enkelt gå över till äldreboendet som ligger bredvid biblioteket och hjälpa till med spelaren om någon behövde extra hjälp, nu gick inte det. Men för dem som redan hade tillgång till Talboken kommer var den till stor glädje under pandemin.

– Det var ett jätteplus för dem. Att inte behöva besöka biblioteket, trängas med andra och ta i skivor.

Ullabritt Holmberg läser mycket och är en av dem som fått hjälp av Lars Reisdal med att skaffa Talboken kommer. Hon tycker att det kunde funnits fler böcker att låna men är väldigt glad över att tjänsten finns.

– Det är det bästa som hänt på länge. Jag är nästan blind och kan inte läsa själv längre. Hade inte talböckerna funnits vet jag inte hur jag hade fördrivit tiden.

Hon tycker inte heller att det är svårt att hantera spelaren.

–  Nej, det klarar jag fint, fastän jag är gammal, haha!

Det finns ungefär 4 000 prenumeranter på dagstidningen som taltidning och bara
800 personer av dem har också Talboken kommer. Många fler skulle behöva tjänsten, menar både Lars Reisdal och Hillevi Andréasson, bibliotekarie på MTM.

– Vi når långt ifrån alla som skulle behöva tjänsten. Om bibliotekarierna slipper hanteringen av skivor kan de lägga mer tid på förmedling och främjande, säger Hillevi Andreasson.

Innan hon började på MTM arbetade hon med tillgängliga medier på stadsbiblioteket i Malmö och vet hur viktiga talböcker är för många äldre.

– De betyder ofta väldigt mycket. Det kan vara det enda sättet att få stimulans, förströelse och information. Många lever ensamma och står utanför det digitala samhället. Man kan ha använt teknik och appar men så får man en stroke och klarar inte av det längre.

Hur når man då potentiella läsare? Enligt Lars Residal kan man jobba mer med att informera allmänheten.

– Det är en lågmäld kategori låntagare som ofta hamnar i skymundan. Alla har inte kontakt med biblioteket.

Därför planerar de nu en heldag med temat ”läsa på annat sätt”, som ska rikta sig till äldre och där de bjuder in användarna själva men också anhöriga och volontärer (som hjälper till med att hämta och lämna Daisyskivor till exempel). Och Lars Reisdal spår ett uppsving för Talboken kommer efter corona:

– I takt med att samhället öppnar upp så att man träffar folk tror jag att det kommer att bli en jätteökning av användare.

Mer information

Talboken kommer

Talboken kommer är en tjänst från MTM och hänger ihop med taldagstidningar. Den som har en prenumeraion på en dagstidning som taltidning får en särskild spelare, lik en Daisyseplare men med wifi. På denna spelare kan man även lyssna på talböcker – det är det som är Talboken kommer. Den som vill börja prenumerera på taltidning vänder sig till kundtjänsten på sin dagstidning

Börja med Talboken kommer – Lars Reisdals tips till bibliotek

1. Fånga upp läsarna i de sammanhang där ni redan träffas. På informationsträffar, eller när ni åker ut med Daisyskivor .

2. Berätta om fördelarna med denna tjänst denna tjänst jämfört med Daisyspelaren: den dagstidning som du saknat och tror du måste överge de kan du få varje dag uppläst. SAMTIDIGT kan du få böcker i samma spelare och slippa hanteringen med låna, öppna upp skivor och stopp i. Böckerna kommer automatiskt och det blir aldrig kö på dem! Smidigt för storläsare.

 3. Etablera en bra kontakt med Taltidningshjälpen så att ni jobbar tillsammans. Börja med att föra över över ett litet antal böcker till låntagaren som test, smyg igång det försiktigt så att låntagaren känner sig trygg. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)