Porträttbild på Lisa Olsson Dahlqvist.
När MTM flyttade till Malmö 2020 förstärkte man arbetet med att vara ett kunskapscentrum för tillgänglig läsning.Foto: Sarah Perfekt

MTM satsar på forskning om tillgänglig läsning

"Det är viktigt att vi sprider den forskning och kunskap om till­gänglig läsning som finns till omvärlden". Det säger Lisa Olsson Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på MTM. Artikel 4 av 5 om högskolelitteratur som publicerades i Läsliv nr 2 2022.

MTM har sedan länge haft uppdraget att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och tillgänglig läsning. När myndigheten omlokaliserades till Malmö 2020 och en ny organisation sjösattes intensifierade och förstärkte man samtidigt arbetet med att vara just ett kunskapscentrum. Forskning om tillgängliga medier och tillgänglig läsning fyller nu en ännu mer central roll. 
 
– När det gäller forskning är det viktigt att vi arbetar med att både inhämta den senaste forskningen om tillgänglig läsning till verksamheten och att sprida den forskning och kunskap om tillgänglig läsning som finns till omvärlden. 
 
Det säger Lisa Olsson Dahlquist, som anställdes som verksamhetsutvecklare för det forskningsfrämjande arbetet på myndigheten år 2020.
 
För att detta kunskapsutbyte ska ske har MTM inlett en nära samverkan med flera högskolor och universitet. MTM har också sedan 2015 ett vetenskapligt råd som stöttar MTM i att vara ett nationellt kunskapscentrum som utvecklar, samlar och sprider kunskap om tillgänglig läsning och läsarnas olika behov. Rådets ledamöter vägleder och bidrar både med egen forskning till verksamheten och till att bevaka och sprida forskning om tillgängliga medier. 
 
Flera akademiker som kan stötta inom området tillgänglig läsning sitter i det vetenskapliga rådet, bland andra statsvetaren Niklas Altermark från Lunds universitet och Anna Lundh, biblioteksforskare på Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Utöver samverkan med ledamöterna i det vetenskapliga rådet samarbetar MTM även med forskare från andra universitet och högskolor och deltar i olika forskarnätverk. Medarbetare från MTM är också ute på utbildningar runt om i landet och föreläser om tillgänglig läsning, till exempel för blivande bibliotekarier och specialpedagoger. 
 
Varje år skriver också ett antal studenter från olika utbildningar examensarbeten i samverkan med MTM. 
 
Ytterligare ett sätt som MTM arbetar forskningsfrämjande är genom Angelägen forskning. Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan MTM, KB och Kulturrådet där en forskare samtalar med en samtalsledare från bibliotekssektorn. I samtalen presenteras och diskuteras aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Forskarsamtalen sänds live och går att se i efterhand via Digiteket, en plattform för digital fortbildning och inspiration för bibliotekspersonal. 
 
Text: Maria O'Donnell
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)