Bilden visar Maria Beskow vid sitt skrivbord när hon tillverkar en bok.
Maria Beskow har gjort sin favoritbok, Vem ska trösta knyttet av Tove Jansson, som taktil bilderbok. Foto: Per Holgersson

"Barn behöver utmaningar"

MTM gör tre taktila bilderböcker per år, där både text och bild läses med fingrarna. Det är en lång process men värt all möda. Maria Beskow är en av Sveriges få utformare av taktila bilderböcker.

Text: Ida Bengmark, Foto: Per Holgersson

Maria Beskow gjorde sin första bok redan 1995, och hittills har det blivit ungefär 25 stycken. Just nu arbetar hon med en av årets produktioner, den kända barnramsan Fem små apor. Efter examen vid Högskolan för konst och design i Göteborg har Maria jobbat med flera olika typer av design och formgivning.
Min verksamhet är ganska bred. Jag jobbar med grafisk form och illustration för både tryck, webb och TV. Jag har också jobbat med interaktiva läromedel och animation som förklarar naturve­tenskap för en yngre målgrupp.

Arbetet med bilderböckerna börjar med att Maria får en bok skickad till sig från MTM. Då har ett noggrant urvalsarbete redan gjorts på myndigheten. Det är bra om boken är välkänd för många barn och den ska hålla hög kva­litet. Texten ska kunna bära sig själv och inte behöva bildstöd för att vara begriplig. Därefter börjar Marias process med att bearbeta boken. De tryckta bilderna förenk­las så att de blir lättare att förstå. Under arbetets gång har hon nära kontakt med punktskriftsspecialis­ten på MTM.
Jag börjar med att titta på bilderna. Texten är också viktig eftersom bilderböcker berättar en historia i både text och bild och de kompletterar varandra.

Handlar boken om en känd barnboksfigur, som Alfons Åberg eller Krakel Spektakel, tycker hon att det är viktigt att figuren är sig lik även som taktil figur.
Illustratörens manér kan vara svåra att översätta i alla delar. Är originalbilderna mer grafiska, som till exempel Tove Janssons bilder, är de lättare att gestalta än om de är mer diffusa. Dessutom måste färgerna ge bra kontrast i de taktila bilderna.

Maria gör en layout med texten i punktskrift och svartskrift, ibland även tecken som stöd, samt med de taktila bilderna. Hon arbetar vidare med materialval och data­filer som behövs för att kunna la­serskära materialen. Parallellt med detta diskuteras bilder, materialval och korrektur med punktskrifts­specialisten på MTM.

När allt förberedande arbete är gjort screentrycks bokens sidor med punktskrift i Danmark. Materialen laserskärs i Göteborg och skickas tillbaka till Maria som monterar bild för bild, exemplar för exemplar. Vanligtvis görs omkring 70 exem­plar. Slutligen skickas sidorna för spiralbindning, och boken är redo att möta sina läsare.

Det svåraste i arbetet, enligt Maria, är att hitta bra och varie­rande material som fungerar både tekniskt och färgmässigt. Ibland kan det också vara mycket pillande med detaljerna för att de ska gå att uppfatta.
Materialen måste fungera tak­tilt för att gestalta det de ska föreställa, och fungera i förhållande till varandra. Det finns också en del tekniska utmaningar kring mate­rialvalet eftersom det måste kunna skäras med laser. Dessutom ska de hålla för lite ovarsam hantering av små fingrar. Materialen får inte heller lossna från sidorna. Men nu har jag jobbat så länge med det här att jag vet vilka material som brukar fungera till vad, och var jag ska hitta dem.

Att färdigställa en taktil bilder­bok är en lång process. Från beslut till färdig bok hinner det gå nästan ett år.
Under den perioden är min arbetstid kanske 230 timmar, men det är utspritt över långt tid. Om­räknat i arbetsveckor är det strax under sex veckor totalt, berättar Maria.

Vid frågan om det finns någon bok Maria längtar efter att få göra taktil svarar hon att hon redan har fått göra en av sina favoriter, Vem ska trösta Knyttet? av Tove Jansson.
Men det finns så många bra bilderböcker. Jag skulle till exem­pel gärna göra en bok med massor av känslor och sinnesstämningar. Det vore kanske inte så tekniskt krävande, utan mer en fråga om att hitta den taktila gestaltningen. Jag tänker att barn gillar och behö­ver lite fantasi och utmaningar.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)