Registeravstämning av tidningarnas och Taltidningshjälpens prenumerantregister

Det är viktigt att tidningarnas register över taltidningsprenumeranter stämmer överens med Taltidningshjälpens prenumerantregister.

Denna avstämning görs regelbundet för att vi ska ha aktuella register över taltidningsprenumeranter. Vi kommer kontakta tidningarna, via mail, för att matcha deras register mot vårt och därefter undersöka eventuella avvikelser som uppstått. Registeravstämningen kommer ske i början av nästa år med start den 13 januari 2020.


2 december, 2019

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)