Kaisa-Marie, Prins Carl Philip och MTM:s generaldirektör Magnus larsson står vid ett bord och tittar på en dator.

Prins Carl Philip fick prova taltidningar

Prins Carl Philip arbetar aktivt för att öka kunskap och sprida kännedom om dyslexi. Som ett led i detta besökte prinsen MTM där han bland annat fick lära sig mer om hur man kan läsa sin dagstidning som taltidning.

Prins Carl Philip fick en presentation av appen Akila och en taltidningsspelare av taltidningskonsulent Kaisa-Marie Gustavsson. På bilden syns även MTM:s generaldirektör Magnus Larsson. Prinsen visade stort intresse för Akila och kom med egna idéer om hur appen skulle kunna utvecklas vidare.

Läs mer på kungahusets webbsida

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)