Bild på Rick Forsling, MTM

Det bästa från inspirationsträffen

Åtta tidningshus fanns på plats i Stockholm den 11 maj för att få reda på hur man kan lyckas med att marknadsföra sin taltidning. Katarina Andersson Lama (NWT), Malin Tömmernes (Värmlands Folkblad) och Eva-Lena Johansson (Östgöta medier) berättade om sina olika erfarenheter inför en intresserad publik.

MTM:s kommunikationschef Rick Forsling inledde med att framhäva dagstidningarnas betydelsefulla roll i en demokrati och vikten av att alla ska kunna få tillgång till nyheter.

Det är en nödvändighet för att personer som inte kan ta del av tidningarnas tryckta eller webbpublicerade versioner ska kunna bilda sig en egen uppfattning, både inför val och vid andra viktiga ställningstaganden, sa Rick Forsling.

Alla ska känna till taltidningen

Katarina Andersson Lama från NWT poängterade att taltidningen måste förankras internt om man ska lyckas.

– Alla ska känna till taltidningen, sa Katarina. Redaktion, kundtjänst och marknadsavdelning behöver alla ha god kännedom om deras taltidningar, och även telemarketingföretaget har fått utbildning för att kunna sälja taltidningsprenumerationer. NWT har satsat mycket på annonsering, både i egna kanaler och i externa som TV och radio.

Personliga möten en framgångsfaktor

För Eva-Lena Johansson från Östgöta medier har personliga möten varit en framgångsfaktor. Hon står regelbundet på mässor, bjuder in till studiebesök och besöker föreningar för att marknadsföra taltidningen vilket har lett till att Östgöta medier vänt nedåtgående siffror. Ett av Eva-Lenas tips är att lämna broschyrer på platser där målgruppen befinner sig: optiker, intresseföreningar och syncentraler ska alla ha information om taltidningar.

Inledde med bred informationskampanj

Malin Tömmernes på Värmlands Folkblad berättade att kännedomen om taltidningar var låg och att de behövde inleda med en bred informationskampanj. De har också ägnat sig åt uppsökande verksamhet och har träffat stödorganisationer, skolor, bibliotek och pensionärsföreningar. Värmlands Folkblads satsning på taltidningen har gett effekt och målet är nu att 1 % av upplagan ska vara taltidningsprenumeranter.

Vi hoppas att alla deltagare känner sig inspirerade att fortsätta lyfta taltidningar! Anteckningar från dagen samt presentationer finns för nedladdning nedan.

NWT, Värmlands Folkblad och Östgöta medier har alla fått medel från Taltidningsnämnden för att kunna satsa på marknadsföring av taltidningar. Vill du veta mer om hur din tidning också kan söka finansiering för era taltidningsprojekt, kontakta Eva Pramlid eva.pramlid@mtm.se

Anteckningar från inspirationsträffen

Powerpoint som visades på inspirationsträffen

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)