MTM flyttar till Malmö

Regeringen har beslutat att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska omlokaliseras och finnas i Malmö från och med den 1 januari 2020.

Myndigheten behöver nu till att börja med föra en intern dialog om beslutet och vad det betyder för medarbetarna. Vi kommer också att ta fram en ingående och noggrann plan för omlokaliseringen. Planen kommer att fokusera på våra medarbetare och vårt uppdrag. Vi har ett viktigt uppdrag och det behöver vi värna i den här processen.

MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi kommer därför noggrant analysera och titta närmare på beslutet och dess konsekvenser. Vi kommer i samband med det att föra en dialog med andra relevanta aktörer som våra samverkanspartners och aktörer i Malmö-regionen. Vi får i ett senare skede återkomma med närmare detaljer med anledning av omlokaliseringen.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)