Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4.5 Esperanto

ĉ Punkt 1, 4 och 6 c med cirkumflex

ĝ Punkt 1, 2, 4, 5 och 6 g med cirkumflex

ĥ Punkt 1, 2, 5 och 6 h med cirkumflex

ĵ Punkt 2, 4, 5 och 6 j med cirkumflex

ŝ Punkt 2, 3, 4 och 6 s med cirkumflex

ŭ Punkt 3, 4 och 6 u med brevis

ü Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 tyskt y, u med trema

w Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 dubbel-v