Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

1 Punktskriftens uppbyggnad

1.1 Det svenska alfabetet i punktskrift

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Punkt 1

Punkt 1 och 2

Punkt 1 och 4

Punkt 1, 4 och 5

Punkt 1 och 5

Punkt 1, 2 och 4

Punkt 1, 2, 4 och 5

Punkt 1, 2 och 5

Punkt 2 och 4

Punkt 2, 4 och 5

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

Punkt 1 och 3

Punkt 1, 2 och 3

Punkt 1, 3 och 4

Punkt 1, 3, 4 och 5

Punkt 1, 3 och 5

Punkt 1, 2, 3 och 4

Punkt 1, 2, 3, 4 och 5

Punkt 1, 2, 3 och 5

Punkt 2, 3 och 4

Punkt 2, 3, 4 och 5

u

v

x

y

z

Punkt 1, 3 och 6

Punkt 1, 2, 3 och 6

Punkt 1, 3, 4 och 6

Punkt 1, 3, 4, 5 och 6

Punkt 1, 3, 5 och 6

w

å

ä

ö

Punkt 2, 4, 5 och 6

Punkt 1 och 6

Punkt 3, 4 och 5

Punkt 2, 4 och 6

à

é

è

ü

Punkt 1, 2, 3, 5 och 6

Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6

Punkt 2, 3, 4 och 6

Punkt 1, 2, 5 och 6

Uppställningen av alfabetet är gjord för att belysa systematiken i punktskriftstecknens utseende. Bokstäverna w, å, ä och ö följer inte denna systematik och har därför placerats på en egen rad och inte i alfa­betisk följd.

Det finns fyra bokstäver med diakritiska tecken som återges med ett särskilt punktskriftstecken. Övriga bokstäver med diakritiska tecken återges med flera punktskrifts­tecken. Se avsnitt 4.1.

För att ange versaler krävs att versaltecken Punkt 6 sätts ut före bokstäverna, se vidare avsnitt 3.2.