Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Förord till den andra upplagan

Svenska skrivregler för punktskrift är en samling regler och rekommendationer för hur man skriver punktskrift på svenska.

Boken ersätter den första upplagan som utgavs 1997 under namnet Allmänna skrivregler. Därmed utgår också den särskilda utgåvan Punktskriftens grunder – Utdrag ur Allmänna skrivregler från 1998.

Svenska skrivregler för punktskrift har tagits fram av Lillemor Andersson, Stig Becker, Eva Björk, Catharina Johansson och Björn Westling på uppdrag av Punktskrifts­nämnden.

Ola Karlsson och Rickard Domeij på Språk­rådet, den första redaktör för Svenska skrivregler och den senare ledamot i Punktskriftsnämnden, har bidragit till arbetet genom granskning, diskussioner och råd – ett stort tack riktas till dem.

Genom denna nya utgåva hoppas vi ytterligare ha förbättrat möjlig­heterna att skapa bra och användbar punktskrift.

Enskede, februari 2009

Björn Westling

Sekreterare i Punktskriftsnämnden