Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4.4 Spanska

á Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 a med akut accent

é Punkt 2, 3, 4 och 6 e med akut accent

í Punkt 3 och 4 i med akut accent

ñ Punkt 1, 2, 4, 5 och 6 n med tilde (muljerat n)

ó Punkt 3, 4 och 6 o med akut accent

ú Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 u med akut accent

Observera att frågetecken och utropstecken som inleder fråge- respektive utropssats i spansk text är uppochnedvända i svart­skrift men inte i punktskrift.