Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3 Specialtecken i punktskrift

3.1 Förtecken

I punktskrift används förtecken som ändrar betydelsen av följande tecken. Antalet kombinationer blir på det här sättet många.

De vanligaste förtecknen är versaltecken (se avsnitt 3.2 nedan) och siffertecken (se avsnitt 5.1). Andra förtecken är:

Punkt 4 och 5 används för:
flera olika skrivtecken (se 2.4)
valutatecken (se 2.5)
fristående diakritiska tecken (se 4.1.4)
ett listtecken (se 0)
hjälpparentes (se 3.3.3)
Punkt 4 används för:
bokstäver med diakritiska tecken, det generella skrivsättet (se 4.1.2)
Punkt 4 och 6 används för:
stilsorter (se 3.4)
Punkt 5 och 6 används för:
fonetisk parentes (se 4.5.1)
förtecken för en grekisk gemen bokstav (se Skriv­regler för matematik och naturvetenskap)
(notera att detta punktskriftstecken även betecknar citattecken)
Punkt 1, 2, 4, 5 och 6 används för:
punkt och kryss som multiplikationstecken (se 6.4)
gradtecken (se 6.9)