Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Svenska skrivregler för punktskrift

Utgivna av Punktskriftsnämnden i samarbete med Språkrådet

Andra upplagan

Detta är en webbversion av den tryckta boken, som ingår i skriftserien Svensk punktskrift.

Skriftserien Svensk punktskrift innehåller följande titlar:

 • Fonetik och punktskrift, av Lillemor Andersson och Catharina Johansson (2005)
 • Kortskrift. Nivå 1 och 2 (1997)
 • Kortskrift. Nivå 3 och 4, för anteckningar (1997)
 • Louis Braille – Skapare av ett skriftsystem (2005), av Beatrice Christensen Sköld
 • Punktskriften och dess användning (andra upplagan, planeras utkomma 2009)
 • Punktskriftens termer (2001)
 • Redigering och avskrivning (1999)
 • Skrivregler för matematik och naturvetenskap (andra upplagan, planeras utkomma 2009)
 • Svenska skrivregler för punktskrift (andra upplagan, 2009)
 • Tactile maps – Guidelines for the production of maps for the visually impaired (2003), av Yvonne Eriksson, Gunnar Jansson och Monica Strucel
 • Taktila kartor – Handledning i kartframställning (2003), av Yvonne Eriksson, Gunnar Jansson och Monica Strucel
 • Teckentabell som norm för svensk åttapunktsskrift (1997)

Tidigare utgivning:

 • Handledning i reliefbildframställning på svällpapper (1994), av Yvonne Eriksson och Monica Strucel
 • A guide to the production of tactile graphics on swellpaper (1995), av Yvonne Eriksson och Monica Strucel
Distribution:
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5513
121 17 Johanneshov
E-post: info@tpb.se
www.punktskriftsnamnden.se
www.tpb.se
© 2009 Punktskriftsnämnden,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Redaktör:
Björn Westling
Omslag:
Helena Lunding, Tecknar nu
Tryck:
Lenanders Grafiska AB, 2009
ISBN 978-91-88132-41-3