Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9 Punktskriftens layout

I svartskrift finns det många möjligheter att variera layout. Layout har bland annat syftet att framhäva delar av texten – enstaka ord, satser, meningar eller stycken – genom olika stilsorter, storlek och färg, samt genom användning av bilder, rutor och linjer.

När en text överförs från svartskrift till punktskrift försöker man även återge valda delar av textens layout. Det är dock inte möj­ligt att direkt överföra all information om layouten, eftersom det blir alltför svårt att läsa i punktskrift. En del information om förlagans layout kan i stället ges med hjälp av beskrivningar i ord.