Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Teckenregister

Sorteringen i teckenregistret är gjord efter antal punkter i punktskriftstecknen från en till sex. Punktskriftstecken med samma antal punkter är sorterade efter den inbördes nummer­ordningen. Tecken som i punktskrift återges med flera punkt­skrifts­tecken har sorterats först efter det första punktskrifts­tecknet, därefter det andra o.s.v.

De fonetiska tecknen återfinns inte här utan i avsnitt 4.5. Förteckningar över punktskriftstecken på andra språk finns i avsnitt 4.4.

Punkt 1 a gemen bokstav a (1.1)

Punkt 2 , komma (2.1)

Punkt 2 , decimalkomma (5.2)

Punkt 3 . punkt (2.1)

Punkt 3 . decimalpunkt (5.2)

Punkt 3 punkt som i vissa fall används i punktskrift för att gruppera långa tal (5.3)

Punkt 3Punkt 3Punkt 3 … tre punkter (avbrutet ord eller avbruten mening) (9.5, 9.5.1, 9.5.2)

Punkt 4 förtecken före bokstäver med diakritiska tecken, det generella skrivsättet (4.1.2)

Punkt 4 ˌ medelstark betoning (fonetik; i svartskrift rak markering i underkant på raden) (4.5.4)

Punkt 4Full cell, punkt
      1, 2, 3, 4, 5 och 6 ◦ ring (listtecken) (0, 9.4)

Punkt 5 ’ apostrof, inre citat (2.1)

Punkt 5 ′ fot (6.9)

Punkt 5 ′ minut (6.9)

Punkt 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 5Punkt 2 andra språk (markering för) (4.3)

Punkt 5Punkt 3 och 6 –'  streck med apostrof (betonad stavelse – höjning i verslära) (7.3)

Punkt 6 förtecken för versaler (3.2, 3.2.1)

Punkt 6Punkt 3 avskiljare efter uppslagsord (även markering av enstaka ord – stilsorter) (9.4, 9.4.2)

Punkt 6Punkt 3 notprefix (musik) (8)

Punkt 6Punkt 3 stilsorter, markering av enstaka ord, kursiv stil i första hand (3.4, 3.4.1)

Punkt 6Punkt 3, Punkt 4 och 6 stilsorter, markering av orddelar (3.4, 3.4.3)

Punkt 6Punkt 6 förtecken för flera versaler i följd (3.2, 3.2.2)

Punkt 6Punkt 6Punkt 6 förtecken för flera ord med versaler (3.2, 3.2.3)

Punkt 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6 stilsorter, markering av flera ord, kursiv stil i första hand (3.4, 3.4.2)

Punkt 6Punkt 2, 3 och
      6 〈 vänster vinkelparentes (2.3, 2.3.4)

Punkt 6Punkt 3, 5 och
      6 〉 höger vinkelparentes (2.3, 2.3.4)

Punkt 6Punkt 1, 2, 3,
      5 och 6 { vänster klammerparentes (2.3, 2.3.5)

Punkt 6Punkt 2, 3, 4,
      5 och 6 } höger klammerparentes (2.3, 2.3.5)

Punkt 1 och 2 b gemen bokstav b (1.1)

Punkt 1 och 3 k gemen bokstav k (1.1)

Punkt 1 och 4 c gemen bokstav c (1.1)

Punkt 1 och 5 e gemen bokstav e (1.1)

Punkt 1 och 6 å gemen bokstav å (1.1)

Punkt 2 och 3 ; semikolon (2.1)

Punkt 2 och 4 i gemen bokstav i (1.1)

Punkt 2 och 5 : kolon (2.1, 5.2)

Punkt 2 och 5 ː långt ljud (fonetik; i svartskrift mark­ering med kolon där punkterna är trekantiga; alternativt kolon) (4.5.4)

Punkt 2 och 6 ? frågetecken (2.1)

Punkt 3 och 4 / snedstreck (2.1),

Punkt 3 och 4 / divisionstecken (snett bråkstreck) (6.5, 6.5.1)

Punkt 3 och 4Punkt 2 och
      5Tom cell, mellanrumPunkt
      2 och 5Punkt 3 och 4 /: :/ repristecken (7.2)

Punkt 3 och 5 * asterisk, stjärna (2.4, 0, 6.4, 6.4.3, 9.4, 9.4.1)

Punkt 3 och 6 - bindestreck (2.2, 9.4)

Punkt 3 och 6 − minus, subtraktionstecken (6.2)

Punkt 3 och 6 - streck (betonad stavelse – höjning i verslära) (7.3)

Punkt 3 och 6Punkt 3 och
      6 – tankstreck, replikstreck (2.2, 9.4)

Punkt 3 och 6Punkt 3 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      3 och 6Punkt 3 och 6Tom
      cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6 – – – utdrag ur text (transumttecken) (9.5, 9.5.3)

Punkt 3 och 6Punkt 3 och
      6Punkt 3 och 6 tomt utrymme för ifyllnad (utelämnad text) (9.5, 9.5.4)

Punkt 4 och 5 förtecken för flera olika skrivtecken (2.4)

Punkt 4 och 5 förtecken för valutatecken (2.5)

Punkt 4 och 5 förtecken för fristående diakritiska tecken (4.1.4)

Punkt 4 och 5 ˈ  stark betoning (fonetik; i svartskrift rak markering i överkant på raden) (4.5.4)

Punkt 4 och 5Punkt 2 ¸ fristående cedilj (4.1.4)

Punkt 4 och 5Punkt 1 och
      4 ¢ centtecken (2.5)

Punkt 4 och 5Punkt 1 och
      5 € eurotecken (2.5)

Punkt 4 och 5Punkt 2
      och 3 ¨ fristående trema (4.1.4)

Punkt 4 och 5Punkt 2 och
      5 ~ fristående tilde (4.1.4), utelämnat huvudord (2.4.9)

Punkt 4 och 5Punkt 2 och
      6 ` fristående grav accent (4.1.4)

Punkt 4 och 5Punkt 3 och
      4 \ omvänt snedstreck, bakstreck (2.4, 2.4.6)

Punkt 4 och 5Punkt 3 och
      5 ´ fristående akut accent (4.1.4)

Punkt 4 och 5Punkt 3 och
      6 _ understreck (2.4, 2.4.7)

Punkt 4 och 5Punkt 1,
      2 och 3 £ pundtecken (2.5)

Punkt 4 och 5Punkt 2,
      3 och 4 $ dollartecken (2.5)

Punkt 4 och 5Punkt 2,
      3 och 5 ˆ fristående cirkumflex (4.1.4)

Punkt 4 och 5Punkt 2,
      3 och 6 vänster hjälpparentes (2.3, 3.3, 3.3.3)

Punkt 4 och 5Punkt 2,
      5 och 6 † kors (2.4, 2.4.3)

Punkt 4 och 5Punkt 3,
      5 och 6 höger hjälpparentes (2.3, 3.3, 3.3.3)

Punkt 4 och 5Punkt 2,
      3, 5 och 6 ˇ fristående omvänd cirkumflex (4.1.4)

Punkt 4 och 5Punkt 3,
      4, 5 och 6 # nummertecken, fyrkant (2.4, 2.4.4)

Punkt 4 och 5Punkt
      1, 2, 3, 5 och 6 @ snabel-a (2.4, 2.4.5)

Punkt 4 och 5Punkt
      1, 3, 4, 5 och 6 ¥ yentecken (2.5)

Punkt 4 och 5Full
      cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ▪ fyrkant (listtecken) (0, 9.4)

Punkt 4 och 6 stilsorter, markering av enstaka ord, fetstil i första hand (3.4, 3.4.1)

Punkt 4 och 6, Punkt 6Punkt 3 stilsorter, markering av orddelar (3.4, 3.4.3)

Punkt 4 och 6Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6Punkt 2 fin stil (exakt markering av stilsort) (3.4, 3.4.4)

Punkt 4 och 6Punkt 2 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 2 och 6 spärrad stil (exakt markering av stilsort) (3.4, 3.4.4)

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      5Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 3 och 5 kursiv stil (exakt markering av stilsort) (3.4, 3.4.4)

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 3 och 6 understruken stil (exakt markering av stilsort) (3.4, 3.4.4)

Punkt 4 och 6Punkt 4 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6 stilsorter, markering av flera ord, fetstil i första hand (3.4, 3.4.2)

Punkt 4 och 6Punkt 2,
      3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3 och 5 stor stil (exakt markering av stilsort) (3.4, 3.4.4)

Punkt 4 och 6Punkt 2,
      3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 fetstil (exakt markering av stilsort) (3.4, 3.4.4)

Punkt 5 och 6 " citattecken, anföringstecken (2.1, 9.4)

Punkt 5 och 6 " upprepningstecken (9.4, 9.4.3)

Punkt 5 och 6 ″ sekund (6.9)

Punkt 5 och 6 ″ tum (6.9)

Punkt 5 och 6 förtecken för grekisk bokstav (4.4.6)

Punkt 5 och 6 utelämnad bokstav (utelämnad text) (9.5, 9.5.4)

Punkt 5 och 6Punkt 2,
      3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 [ ] fonetisk parentes (2.3, 2.3.3, 4.5.1)

Punkt 1, 2 och 3 l gemen bokstav l (1.1)

Punkt 1, 2 och 4 f gemen bokstav f (1.1)

Punkt 1, 2 och 5 h gemen bokstav h (1.1)

Punkt 1, 2 och 6 ∪ båge, obetonad stavelse (sänkning i verslära) (7.3)

Punkt 1, 2 och 6 förtecken för nedre index (3.3, 3.3.2)

Punkt 1, 2 och 6 teckenposition under bokstav (3.3, 3.3.2)

Punkt 1, 2 och 6Punkt
      2 ¸ cedilj (under bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 1, 2 och 6Punkt
      3 . punkt/prick under bokstav (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 1, 2 och 6Punkt
      3 och 6 _ streck under bokstav (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 1, 3 och 4 m gemen bokstav m (1.1)

Punkt 1, 3 och 5 o gemen bokstav o (1.1)

Punkt 1, 3 och 6 u gemen bokstav u (1.1)

Punkt 1, 4 och 5 d gemen bokstav d (1.1)

Punkt 1, 4 och 6 √ rottecken (6.8)

Punkt 1, 5 och 6 avskiljningstecken mellan siffror och de gemena bokstäverna a–j (5.5)

Punkt 1, 5 och 6 avslutningstecken (3.3, 3.3.1)

Punkt 2, 3 och 4 s gemen bokstav s (1.1)

Punkt 2, 3 och 5 ! utropstecken (2.1)

Punkt 2, 3 och 6 ( vänster rund parentes, vänster bågparentes (2.3.1)

Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 3, 5 och 6 © copyrighttecken (2.6)

Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 3, 5 och 6 ® registreringstecken (2.6)

Punkt 2, 3 och 6Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 3, 5 och 6 ™ trade mark-tecken (2.6)

Punkt 2, 4 och 5 j gemen bokstav j (1.1)

Punkt 2, 4 och 6 ö gemen bokstav ö (1.1)

Punkt 2, 5 och 6 + additionstecken, plus (6.1)

Punkt 2, 5 och 6 ̃  modifieringstecken (fonetik; nasal) (4.5.3)

Punkt 3, 4 och 5 ä gemen bokstav ä (1.1)

Punkt 3, 4 och 6 § paragraftecken (2.4, 2.4.1, 3.3)

Punkt 3, 4 och 6 förtecken för övre index, exponent (3.3, 3.3.2)

Punkt 3, 4 och 6 teckenposition över bokstav (3.3, 4.1.3)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 ˙ punkt/prick över bokstav (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 3 ¨ trema (över bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 5 ~ tilde (över bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 6 ̀ grav accent (över bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 och 5 ́ akut accent (över bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 och 6 ˉ streck över bokstav (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2, 3 och 5 ˆ cirkumflex (över bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2, 3, 5 och 6 ˇ omvänd cirkumflex (över bokstav) (4.1.3, se även 4.1.2)

Punkt 3, 5 och 6 ) höger rund parentes, höger bågparentes (2.3.1)

Punkt 4, 5 och 6 | lodstreck (2.4, 2.4.8)

Punkt 4, 5 och 6Punkt
      2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Punkt 4, 5 och 6 │: :│ repristecken (7.2)

Punkt 1, 2, 3 och 4 p gemen bokstav p (1.1)

Punkt 1, 2, 3 och 5 r gemen bokstav r (1.1)

Punkt 1, 2, 3 och 6 v gemen bokstav v (1.1)

Punkt 1, 2, 4 och 5 g gemen bokstav g (1.1)

Punkt 1, 2, 5 och 6 ü tyskt y, u med trema (gemen bokstav) (1.1, 4.1.1, 4.4.2, 4.4.5)

Punkt 1, 2, 5 och 6 ── divsionstecken (horisontellt bråkstreck) (6.5, 6.5.2)

Punkt 1, 3, 4 och 5 n gemen bokstav n (1.1)

Punkt 1, 3, 4 och 6 x gemen bokstav x (1.1)

Punkt 1, 3, 5 och 6 z gemen bokstav z (1.1)

Punkt 1, 4, 5 och 6 % procenttecken (6.6)

Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt
      1, 4, 5 och 6 ‰ promilletecken (6.6)

Punkt 2, 3, 4 och 5 t gemen bokstav t (1.1)

Punkt 2, 3, 4 och 6 è e med grav accent (gemen bokstav) (1.1, 4.1.1, 4.4.3)

Punkt 2, 3, 5 och 6 = likhetstecken (6.3)

Punkt 2, 4, 5 och 6 w gemen bokstav w (1.1)

Punkt 3, 4, 5 och 6 siffertecken (1.2, 5.1)

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 3 och 5 > större än-tecken (6.7)

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      2, 4 och 6 < mindre än-tecken (6.7)

Punkt 1, 2, 3, 4 och 5 q gemen bokstav q (1.1)

Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt
      3 . multiplikationstecken, punkt (6.4, 6.4.1)

Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5 ○ gradtecken (6.9)

Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6 × multiplikationstecken (kryss) (6.4, 6.4.2)

Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 à a med grav accent (gemen bokstav) (1.1, 4.1.1, 0, 4.4.3)

Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 [ vänster hakparentes (2.3, 2.3.2)

Punkt 1, 2, 3, 4 och 6 & et-tecken (2.4, 2.4.2)

Punkt 1, 3, 4, 5 och 6 y gemen bokstav y (1.1)

Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 ] höger hakparentes (2.3, 2.3.2)

Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 é e med akut accent (gemen bokstav) (1.1, 4.1.1, 4.4.3, 4.4.4)

Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 • kula (listtecken) (0, 9.4)