Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Alfabetiskt register

De fonetiska tecknen återfinns inte här utan i avsnitt 4.5. Förteckningar över punktskriftstecken på andra språk finns i avsnitt 4.4.

a (gemen bokstav) Punkt 1 (1.1)

a med grav accent, à Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 (1.1, 4.1.1, 4.4.3)

additionstecken, plus, + Punkt 2, 5 och 6 (6.1)

akut accent (över bokstav), ´ Punkt 3, 4 och 6Punkt 3 och 5 (4.1.3, se även 4.1.2)

akut accent, fristående, ´ Punkt 4 och 5Punkt 3 och 5 (4.1.4)

andra språk (markering för) Punkt 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 5Punkt 2 (4.3)

anföringstecken, citattecken (även upprepningstecken), " Punkt 5 och 6 (2.1, 9.4)

apostrof, inre citat, ’ Punkt 5 (2.1)

asterisk, stjärna, * Punkt 3 och 5 (2.4, 2.4.3, 6.4, 6.4.3, 9.4, 9.4.1)

avbrutet ord eller avbruten mening (tre punkter), … Punkt 3Punkt 3Punkt 3 (9.5, 9.5.1, 9.5.2)

avskiljare efter uppslagsord (även markering av enstaka ord – stilsorter)
Punkt 6Punkt 3 (9.4, 9.4.2)

avskiljningstecken mellan siffror och de gemena bokstäverna a–j Punkt 1,
      5 och 6 (5.5)

avslutningstecken Punkt 1, 5 och 6 (3.3, 3.3.1)

b (gemen bokstav) Punkt 1 och 2 (1.1)

bakstreck, omvänt snedstreck, \ Punkt 4 och 5Punkt 3 och 4 (2.4, 2.4.6)

betonad stavelse (höjning i verslära; streck eller streck med apostrof över),
– eller –'  Punkt 3 och 6, Punkt
      5Punkt 3 och 6 (7.3)

betoning (medelstark; fonetik; i svartskrift rak markering i underkant på raden), ˌ Punkt 4 (4.5.4)

betoning (stark; fonetik; i svartskrift rak markering i överkant på raden), ˈ Punkt
      4 och 5 (4.5.4)

bindestreck, - Punkt 3 och 6 (2.2, 9.4)

blanktecken i decimalgrupperingar (5.3)

båge, obetonad stavelse (sänkning i verslära), ∪ Punkt 1, 2 och 6 (7.3)

c (gemen bokstav) Punkt 1 och 4 (1.1)

cedilj (under bokstav), ¸ Punkt 1, 2 och 6Punkt 2 (4.1.3, se även 4.1.2)

cedilj, fristående, ¸ Punkt 4 och 5Punkt 2 (4.1.4)

centtecken, ¢ Punkt 4 och 5Punkt
      1 och 4 (2.5)

cirkumflex (över bokstav), ˆ Punkt 3, 4 och 6Punkt 2, 3 och 5 (4.1.3, se även 4.1.2)

cirkumflex, fristående, ˆ Punkt 4 och 5Punkt 2, 3 och 5 (4.1.4)

citat (inre), apostrof, ' Punkt 5 (2.1)

citattecken, anföringstecken (även upprepningstecken), " Punkt 5 och 6
(2.1, 9.4)

copyrighttecken, © Punkt 2, 3 och 6Punkt 1 och 4Punkt 3, 5 och 6 (2.6)

d (gemen bokstav) Punkt 1, 4 och 5 (1.1)

danskt ä (ligaturen ae), æ Punkt 1Punkt 1 och 5 alt. Punkt 4Punkt 3, 4 och 5 (0)

danskt ö, ø Punkt 2, 4 och 6 alt. Punkt 4Punkt 1, 3 och 5 (0)

decimalkomma, , Punkt 2 (5.2)

decimalpunkt, . Punkt 3 (5.2)

diakritiska tecken (4.1)

divisionstecken (horisontellt bråkstreck), ── Punkt 1, 2, 5 och 6 (6.5, 6.5.2)

divisionstecken (snedstreck, snett bråkstreck), / Punkt 3 och 4 (6.5, 6.5.1)

dollartecken, $ Punkt 4 och 5Punkt 2, 3 och 4 (2.5)

dubbel-s (tysk bokstav), ß Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4 alt. Punkt 4Punkt 2, 3 och 4 (0, 4.4.2)

e (gemen bokstav) Punkt 1 och 5 (1.1)

e med akut accent (gemen bokstav), é Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och
      6 (1.1, 4.1.1, 4.4.3, 4.4.4)

e med grav accent (gemen bokstav), è Punkt 2, 3, 4 och 6 (1.1, 4.1.1, 4.4.3)

edh, stunget d (isländsk bokstav), ð Punkt 4Punkt 1, 4 och 5 (0)

esperanto (4.4.5)

et-tecken, & Punkt 1, 2, 3, 4 och 6 (2.4, 2.4.2)

eurotecken, € Punkt 4 och 5Punkt
      1 och 5 (2.5)

f (gemen bokstav) Punkt 1, 2 och 4 (1.1)

fetstil (exakt markering av stilsort) Punkt 4 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 (3.4, 3.4.4)

fin stil (exakt markering av stilsort) Punkt 4 och 6Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2 (3.4, 3.4.4)

fonetisk parentes, [ ] Punkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.3, 4.5.1)

fot, minut, ′ Punkt 5 (6.9)

franska bokstäver (4.4.3)

frågetecken, ? Punkt 2 och 6 (2.1)

"fyrkant", nummertecken, # Punkt 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6 (2.4, 2.4.4)

fyrkant (listtecken), ▪ Punkt 4 och 5Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 (0, 9.4)

förtecken (3.1)

förtecken för bokstäver med diakritiska tecken (generellt skrivsätt) Punkt
      4
(3.1, 0, 0)

förtecken för diakritiskt tecken över bokstav (teckenposition över bokstav), förtecken för övre index, exponent (även paragraftecken) Punkt 3, 4 och 6 (3.3, 4.1.3)

förtecken för diakritiskt tecken under bokstav (teckenposition under bokstav), förtecken för nedre index Punkt 1, 2 och 6 (3.3, 4.1.3)

förtecken för fristående diakritiska tecken Punkt 4 och 5 (4.1.4)

förtecken för grekiska bokstäver Punkt 5 och 6 (4.4.6)

förtecken för nedre index Punkt 1, 2 och 6 (3.3, 3.3.2)

förtecken för valutatecken Punkt 4 och 5 (2.5)

förtecken för versaler Punkt 6 (3.2, 3.2.1)

förtecken för flera versaler i följd Punkt 6Punkt 6 (3.2, 3.2.2)

förtecken för flera ord med versaler Punkt 6Punkt 6Punkt 6 (3.2, 3.2.3)

förtecken för övre index Punkt 3, 4 och 6 (3.3, 3.3.2)

g (gemen bokstav) Punkt 1, 2, 4 och 5 (1.1)

grav accent (över bokstav), ̀ Punkt 3, 4 och 6Punkt 2 och 6 (4.1.3, se även 4.1.2)

grav accent, fristående, ̀ Punkt 4 och 5Punkt 2 och 6 (4.1.4)

gradtecken, ○ Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5 (6.9)

grekiska bokstäver (förtecken) Punkt 5 och 6 (4.4.6)

h (gemen bokstav) Punkt 1, 2 och 5 (1.1)

hakparentes, [] Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4, 5 och 6 (2.3, 2.3.2)

hjälpparentes Punkt 4 och 5Punkt 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 3, 5 och 6 (2.3, 3.3, 3.3.3)

horisontellt bråkstreck (divisionstecken), ── Punkt 1, 2, 5 och 6 (6.5, 6.5.2)

höjning (i verslära), –'  , – Punkt 5Punkt 3 och 6, Punkt 3 och 6 (7.3)

höger hakparentes, ] Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 (2.3, 2.3.2)

höger hjälpparentes Punkt 4 och 5Punkt 3, 5 och 6 (2.3, 3.3, 3.3.3)

höger klammerparentes, } Punkt 6Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 (2.3, 2.3.5)

höger rund parentes, höger bågparentes, ) Punkt 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.1)

höger vinkelparentes, 〉 Punkt 6Punkt 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.4)

i (gemen bokstav) Punkt 2 och 4 (1.1)

index, nedre Punkt 1, 2 och 6 (3.3, 3.3.2)

index, övre Punkt 3, 4 och 6 (3.3, 3.3.2)

inre citat, apostrof, ’ Punkt 5 (2.1)

j (gemen bokstav) Punkt 2, 4 och 5 (1.1)

k (gemen bokstav) Punkt 1 och 3 (1.1)

klammerparentes, { Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 3, 4, 5 och 6Tom cell, mellanrum (2.3, 2.3.5)

kolon, : Punkt 2 och 5 (2.1, 5.2)

komma, , Punkt 2 (2.1)

kors, † Punkt 4 och 5Punkt
      2, 5 och 6 (2.4, 0)

kryss (multiplikationstecken), × Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6 (6.4, 6.4.2)

kula (listtecken), • Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 (0, 9.4)

kursiv stil (exakt markering av stilsort) Punkt 4 och 6Punkt 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 3 och 5 (3.4, 3.4.4)

l (gemen bokstav) Punkt 1, 2 och 3 (1.1)

ligaturen oe, œ Punkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 5 alt. Punkt 4Punkt 2, 4 och 6 (0, 4.4.3)

likhetstecken, = Punkt 2, 3, 5 och 6 (6.3)

lodstreck, | Punkt 4, 5 och 6 (2.4, 2.4.8)

långt ljud (fonetik; i svartskrift markering med kolon där punkterna är trekantiga; alternativt kolon), ː Punkt 2 och 5 (4.5.4)

m (gemen bokstav) Punkt 1, 3 och 4 (1.1)

mindre än-tecken, < Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      2, 4 och 6 (6.7)

minus, subtraktionstecken, − Punkt 3 och 6 (6.2)

minut, fot, ′ Punkt 5 (6.9)

modifieringstecken (fonetik; nasal), Punkt 2, 5 och 6 (4.5.3)

multiplikationstecken (asterisk),* Punkt 3 och 5 (6.4, 6.4.3)

multiplikationstecken (kryss), × Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6 (6.4, 6.4.2)

multiplikationstecken (punkt), Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 3 (6.4, 6.4.1)

musik (8)

n (gemen bokstav) Punkt 1, 3, 4 och 5 (1.1)

nedre index Punkt 1, 2 och 6 (3.3, 3.3.2)

 • notprefix Punkt 6Punkt 3 (8)

nummertecken, "fyrkant", # Punkt 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6 (2.4, 2.4.4)

o (gemen bokstav) Punkt 1, 3 och 5 (1.1)

obetonad stavelse, båge (sänkning i verslära), ∪ Punkt 1, 2 och 6 (7.3)

omvänd cirkumflex (över bokstav), ˇ Punkt 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 (4.1.3, se även 4.1.2)

omvänd cirkumflex, fristående, ˇ Punkt 4 och 5Punkt 2, 3, 5 och 6 (4.1.4)

omvänt snedstreck, bakstreck, \ Punkt 4 och 5Punkt 3 och 4 (2.4, 2.4.6)

p (gemen bokstav) Punkt 1, 2, 3 och 4 (1.1)

paragraftecken, § Punkt 3, 4 och 6 (2.4, 2.4.1, 3.3)

parenteser (2.3)

plus, additionstecken + Punkt 2, 5 och 6 (6.1)

procenttecken, % Punkt 1, 4, 5 och 6 (6.6)

promilletecken, ‰ Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt 1, 4, 5 och 6 (6.6)

pundtecken, £ Punkt 4 och 5Punkt 1, 2 och 3 (2.5)

punkt, . Punkt 3 (2.1)

punkt (multiplikationstecken), Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 3 (6.4, 6.4.1)

punkt/prick under bokstav, . Punkt 1, 2 och 6Punkt 3 (4.1.3, se även 4.1.2)

punkt/prick över bokstav, ˙ Punkt 3, 4 och 6Punkt 3 (4.1.3, se även 4.1.2)

q (gemen bokstav) Punkt 1, 2, 3, 4 och 5 (1.1)

r (gemen bokstav) Punkt 1, 2, 3 och 5 (1.1)

registreringstecken, ® Punkt 2, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3, 5 och 6 (2.6)

replikstreck, tankstreck, – Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6 (2.2, 9.4)

repristecken, /: :/ |: :| Punkt 3 och 4Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Punkt 3 och 4, Punkt 4, 5 och 6Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Punkt 4, 5 och 6 (7.2)

ring (listtecken), ◦ Punkt 4Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6 (0, 9.4)

romerska siffror (5.6)

rottecken, √ Punkt 1, 4 och 6 (6.8)

rund parentes, bågparentes, ( ) Punkt 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.1)

s (gemen bokstav) Punkt 2, 3 och 4 (1.1)

samiska bokstäver (0)

sammanskrivna bokstäver (0)

sekund, tum, ″ Punkt 5 och 6 (6.9)

semikolon Punkt 2 och 3 (2.1)

siffertecken Punkt 3, 4, 5 och 6 (1.2, 5.1)

siffror i korsord (5.7)

skiljetecken (2)

skyddstecken (2.6)

snabel-a, @ Punkt 4 och 5Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 (2.4, 2.4.5)

snedstreck, / Punkt 3 och 4 (2.1)

snett bråkstreck (divisionstecken), / Punkt 3 och 4 (6.5, 6.5.1)

spanska bokstäver (4.4.4)

spärrad stil (exakt markering av stilsort) Punkt 4 och 6Punkt 2 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2 och 6 (3.4, 3.4.4)

stilsorter (markering av stilsorter) (3.4)

stilsorter, exakt markering av stilsorter (3.4, 3.4.4)

stilsorter, markering av enstaka ord, kursiv stil i första hand Punkt 6Punkt 3 (3.4, 3.4.1)

stilsorter, markering av enstaka ord, fetstil i första hand Punkt 4 och 6
(3.4, 3.4.1)

stilsorter, markering av flera ord, kursiv stil i första hand
Punkt 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6 (3.4, 3.4.2)

stilsorter, markering av flera ord, fetstil i första hand Punkt 4 och 6Punkt 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6 (3.4, 3.4.2)

stilsorter, markering av orddelar Punkt 4 och 6, Punkt 6Punkt 3 (3.4, 3.4.3)

stjärna, asterisk, * Punkt 3 och 5 (2.4, 0, 6.4, 6.4.3, 9.4, 9.4.1)

stor stil (exakt markering av stilsort) Punkt 4 och 6Punkt 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3 och 5 (3.4, 3.4.4)

streck (2.2)

streck (betonad stavelse – höjning i verslära), – Punkt 3 och 6 (7.3)

streck med apostrof (betonad stavelse – höjning i verslära), –'  Punkt 5Punkt 3 och 6 (7.3)

streck under bokstav, _ Punkt 1, 2 och 6Punkt 3 och 6 (4.1.3, se även 4.1.2)

streck över bokstav, ˉ Punkt 3, 4 och 6Punkt 3 och 6 (4.1.3, se även 4.1.2)

större än-tecken, > Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 3 och 5 (6.7)

subtraktionstecken, minus, − Punkt 3 och 6 (6.2)

t (gemen bokstav) Punkt 2, 3, 4 och 5 (1.1)

tankstreck, replikstreck, – Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6 (2.2, 9.4)

teckenposition under bokstav, Punkt 1, 2 och 6 (3.3, 4.1.3)

teckenposition över bokstav, Punkt 3, 4 och 6 (3.3, 4.1.3)

thorn (isländsk bokstav), þ Punkt 4Punkt 2, 3, 4 och 5 (0)

tilde (över bokstav), ~ Punkt 3, 4 och 6Punkt 2 och 5 (4.1.3, se även 4.1.2)

tilde, fristående, ~ Punkt 4 och 5Punkt 2 och 5 (4.1.4)

tomt utrymme för ifyllnad (utelämnad text) Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6 (9.5, 9.5.4)

trade mark-tecken, ™ Punkt 2, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 3, 5 och 6 (2.6)

tre punkter (avbrutet ord eller avbruten mening), … Punkt 3Punkt 3Punkt 3
(9.5, 9.5.1, 9.5.2)

trema (över bokstav), ¨ Punkt 3, 4 och 6Punkt 2 och 3 (4.1.3, se även 4.1.2)

trema, fristående, ¨ Punkt 4 och 5Punkt 2 och 3 (4.1.4)

tum, sekund, ″ Punkt 5 och 6 (6.9)

tyska bokstäver (4.4.2)

tyskt y, u med trema (gemen bokstav), ü Punkt 1, 2, 5 och 6 (1.1, 4.1.1, 4.4.2, 4.4.5)

u (gemen bokstav) Punkt 1, 3 och 6 (1.1)

understreck, _ Punkt 4 och 5Punkt 3 och 6 (2.4, 2.4.7)

understruken text (exakt markering av stilsort) Punkt 4 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 3 och 6 (3.4, 3.4.4)

upprepningstecken (även citattecken, anföringstecken), " Punkt 5 och 6
(9.4, 9.4.3)

utdrag ur text (transumttecken), – – – Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6
(9.5, 9.5.3)

utelämnad bokstav (utelämnad text) Punkt 5 och 6 (9.5, 9.5.4)

utelämnad text (9.5)

utelämnat huvudord, fristående tilde, ~ Punkt 4 och 5Punkt 2 och 5 (2.4, 2.4.9)

utropstecken, ! Punkt 2, 3 och 5 (2.1)

v (gemen bokstav) Punkt 1, 2, 3 och 6 (1.1)

verslära (7.3)

versaltecken Punkt 6 (3.2, 3.2.1)

vinkelparentes, 〈 〉 Punkt 6Punkt
      2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.4)

vänster hakparentes, [ Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.2)

vänster hjälpparentes Punkt 4 och 5Punkt 2, 3 och 6 (2.3, 3.3, 3.3.3)

vänster klammerparentes, { Punkt 6Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 (2.3, 2.3.5)

vänster rund parentes, vänster bågparentes, ( Punkt 2, 3 och 6 (2.3, 2.3.1)

vänster vinkelparentes, 〈 Punkt 6Punkt 2, 3 och 6 (2.3, 2.3.4)

w (gemen bokstav) Punkt 2, 4, 5 och 6 (1.1)

x (gemen bokstav) Punkt 1, 3, 4 och 6 (1.1)

y (gemen bokstav) Punkt 1, 3, 4, 5 och 6 (1.1)

yentecken, ¥ Punkt 4 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6 (2.5)

z (gemen bokstav) Punkt 1, 3, 5 och 6 (1.1)

å (gemen bokstav) Punkt 1 och 6 (1.1)

ä (gemen bokstav) Punkt 3, 4 och 5 (1.1)

ö (gemen bokstav) Punkt 2, 4 och 6 (1.1)

övre index Punkt 3, 4 och 6 (3.3, 3.3.2)