Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

8 Musik

Musiknoter återges i punktskrift på ett annat sätt än i svartskrift, bland annat eftersom punktskriften saknar motsvarighet till notlinjer. Alla punktskriftstecken har helt andra betydelser i notskrift än i text.

Skalans sju toner C, D, E, F, G, A och H (tonen H benämns i populärmusik alter­nativt som B) uttrycks när de är åttondels­noter med punktskrifts­tecknen för bokstäverna d, e, f, g, h, i och j (det vill säga punktskriftstecknen med de fyra översta punkterna i punktskriftscellen, se tabell nedan).

Fjärdedelsnoter skrivs med motsvarande punktskriftstecken men med tillägg av punkten 6, halvnoter med tillägg av punkten 3. En helnot skrivs med tillägg av både punkt 3 och punkt 6.

Sextondelar skrivs på samma sätt som helnoter och trettiotvåon­delsnoter som halvnoter, sextiofjärdedelar som fjärdedelsnoter och etthundratjugoåttondelsnoter som åttondelsnoter.

CDEFGAHPaus
Hel- eller sextondelsnotering Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 5 och 6Punkt 1, 2, 3, 4 och 6Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 4 och 6Punkt
	      2, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 3 och 4
Halv- eller trettiotvåondelsnoteringPunkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6
Fjärdedels- eller sextiofjärdedelsnoteringPunkt 1, 4, 5 och 6Punkt 1, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 5 och 6Punkt 2, 4 och 6Punkt 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 3 och 6
Åttondels- eller etthundratjugoåttondelsnoteringPunkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1, 2 och 5Punkt 2 och 4Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6

Takter skiljs åt av ett blanktecken.

För att i punktskrift skilja ut notskrift från text används ett notprefix Punkt
      6Punkt 3 i början av ett musikstycke.

exempel

Noter: Blinka lilla stjärna

Punkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 2 och
      4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      1 och 3Punkt 1Tom cell,
      mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 2 och 5Punkt
      1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 6Punkt 3Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 5 och 6Punkt 1, 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 6Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 1, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Det finns också tecken för oktaver, förtecken, dynamik, orna­ment, inter­valler, fingersättning med mera.

Punktskriftsnoter skrivs i huvudsak linjärt vilket gör att systemet skiljer sig avsevärt från svartskriftsnoter där bl.a. stämmor och tecken för dynamik skrivs vertikalt.

Se vidare New International Manual of Braille Music Notation.