Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2 Skiljetecken och andra skrivtecken

2.1 Skiljetecken

. Punkt 3 punkt

, Punkt 2 komma

? Punkt 2 och 6 frågetecken

! Punkt 2, 3 och 5 utropstecken

: Punkt 2 och 5 kolon

; Punkt 2 och 3 semikolon

/ Punkt 3 och 4 snedstreck

" Punkt 5 och 6 citattecken, anföringstecken (även upprepningstecken)

Punkt 5 apostrof, inre citat

exempel

Hon köpte smör, te och ost.

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1,
      3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3

Kommer du?

Punkt 6Punkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3
      och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt
      1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 2 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Hör upp!

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 2, 4 och 6Punkt 1,
      2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Hon sa: DN:s redaktion är stor.

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1,
      3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 6Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Skillnaden mellan arbets- och vilodagar blev mindre skarp; hon kunde tillåta sig vilodagar mitt i veckan.

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2
      och 3Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 3 och 5Punkt
      1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 3Punkt 1Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrum

Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt
      2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

M/S Kronan

Punkt 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 3 och 4Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

0,55 liter/mil

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      2, 4 och 5Punkt 2Punkt
      1 och 5Punkt 1 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 2 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

månadsskiftet april/maj

Punkt 1, 3 och 4Punkt
      1 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

"Vill du leka?"

Punkt 5 och 6Punkt 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2
      och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt
      1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 2 och 6Punkt 5 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Det var Iris’ blommor.

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

"Vad betyder ’abstrus’?" frågade han.

Punkt 5 och 6Punkt 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 5Punkt 1Punkt 1 och 2Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 5Punkt 2 och 6Punkt 5 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 2 och 4Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum